Skip to content
delinea-wp-future-of-workplace-passwords-survery-report-thumbnail

Passwords and Passwordless Authentication Survey Report

Tüketici teknolojisi markaları ve FIDO Alliance şifresiz kimlik doğrulama için talep yarattıkça, çalışanlarınızın iş yerinde de aynı türde sorunsuz oturum açma deneyimi beklediğini duymanız kaçınılmazdır.

Ancak, işyerlerinin geleneksel parola tabanlı kimlik doğrulamaya bağlı karmaşık teknoloji ve süreç gereksinimleri vardır. Ayrıca, iş yerinizden parolaları kaldırsanız bile, denetçilere kullanıcıların kimliklerini doğru bir şekilde doğruladığınızı ve onlara uygun düzeyde erişim sağladığınızı göstermeniz gerekecektir.

Bu raporda, 300 BT ve siber güvenlik liderinin parolasız kimlik doğrulama potansiyeli de dahil olmak üzere işyeri parolalarının mevcut ve gelecekteki durumu hakkında neler söylediğini görün. Daha güçlü ve daha kolay kimlik doğrulama biçimleriyle desteklenen işyeri şifrelerinin nasıl geliştiğini öğrenin.

Öğrenin:

  • Geleceğin oturum açma deneyimi için neler bekleniyor?  
  • Geleneksel parolanın yerini alması en muhtemel teknolojiler hangileri?  
  • Kuruluşlar parolasız kimlik doğrulama için tasarlanmamış eski araçlarla nasıl başa çıkıyor?
  • Parolalar ortadan kalksa bile hangi güvenlik endişeleri devam ediyor?  
  • Kuruluşunuzda parola yoksa parola uyumluluk gereksinimlerini nasıl karşılayabilirsiniz? 

Raporu hemen alın