Skip to content
delinea-image-wp-pam-maturity-model-tr-thumbnail

Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi Olgunluk Modeli

PAM yolculuğunuz için adım adım yol haritası

Delinea PAM Olgunluk Modeli, riski sistematik olarak azaltmanıza, iş çevikliğini artırmanıza ve operasyonel verimliliği geliştirmenize yardımcı olacak bir çerçevedir.

Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) olgunluk aşamalarını anlamak, güvenlik ve BT karar vericilerinin faaliyetleri önceliklendirmesine ve bütçe ile kaynakları uyumlu hale getirmesine yardımcı olacaktır.   

Siber güvenliğin en iyi uygulamalarına ve her türden 10.000'den fazla müşteriyle yaptığımız çalışmalara dayanarak, kuruluşların PAM uzmanlığını ve benimsemesini artırdıkça ilerledikleri dört aşama belirledik:

  • Aşama 0: Yüksek Risk – riski tanıyın ve eylem için plan yapın. 
  • Aşama 1: Temel – saldırı yüzeyi üzerinde görünürlük kazanın ve bunu azaltmaya başlayın. 
  • Aşama 2: Gelişmiş– aşırı ayrıcalıklı kullanıcıları azaltmak için PAM politikalarını genişletin. 
  • Aşama 3: Uyarlanabilir – sürekli iyileştirme için otomasyonu ve zekayı artırın. 

Bu teknik dokümanda, her bir PAM olgunluk seviyesine ulaşmak için gereken güvenlik kontrollerini ve süreçlerini öğreneceksiniz. PAM'in benimsenmesine yönelik bu adım adım yöntem, ölçeklendirirken sizi destekleyen güçlü bir güvenlik temeli oluşturmanıza yardımcı olur. 

Kuruluşunuzun mevcut PAM olgunluğunu değerlendirmek ve PAM yolculuğunuzda sonraki adımlara geçmek için kopyanızı alın.  

Teknik dokümanı şimdi alın